Artists

Le picador II

Original colored litograph mm 245 x 314